Please select a page template in page properties.

Vaša pitanja. Naši odgovori.

Česta pitanja koja dobivamo u vezi s proizvodima, servisom i poticajima.

"Pravilno grijanje" - što to danas znači?

Kod pravilnog grijanja potrebno je paziti na četiri točke:

  1. Odabir ispravne moderne i učinkovite tehnike grijanja je važan kako troškovi grijanja ne bi "pojeli" kućni budžet.
  2. Generatori topline u kući bi trebali što manje doprinositi opterećivanju globalne klime.
  3. Kod modernizacije ili nabave novih sistema treba paziti na pouzdanost kvalitete, kako bi se osiguralo trajno funkcioniranje sistema grijanja.
  4. Sistem grijanja mora biti točno prilagođen osobnim stambenim okolnostima – ponuda proizvoda i mogućnosti različitih kombinacija dopuštaju i neka individualna rješenja.

Savjeti pouzdanog specijaliziranog prodavača u kombinaciji s pravim proizvodima čini osnovu za pravilno grijanje.

Dobro grijanje treba raditi "štedljivo". Postoje li uistinu tako velike razlike između nekad i sada?

Itekako! Kod uštede energije danas se, s jedne strane, radi o uštedi novca kroz što manju potrošnju energije, a s druge strane o očuvanju ograničenih resursa.

Bez obzira na to koji se izvor energije koristi (sunce, toplinska energija iz tla, vode i zraka ili gasa, ulja i struje) – danas je najvažnije "povećanje učinkovitosti".

Velike količine neiskorištene energije često se, zbog zastarjele tehnike, jednostavno izbacuju kroz dimnjak. Moderni sustavi grijanja, kao što su uljna ili gasna kondenzacijska tehnika ili dizalice topline, mogu znatno smanjiti potrošnju energije. A manje energije također znači i manje Emisije .

Weishaupt kondenzacijski uređaj sa stepenom učinkovitosti 110 %. Kako je to moguće?

Sistem grijanja s kondenzacijskom tehnikom, zbog svoje specifične konstrukcije površine izmjenjivača topline, u mogućnosti je dimnim gasovima oduzeti ne samo toplinu izgaranja, već također i toplinu isparavanja te ju dovesti u sistem grijanja. Dimni gasovi se još kondenziraju u izmjenjivaču topline i pri tome nastalu toplinu predaju sistemu grijanja. Na taj način računski Stepen učinkovitosti  prekoračuje teoretsku granicu od 100 %.

Postoje li programi poticaja za solarnu energiju?

Weishaupt solarni sistemi su vrlo učinkoviti pa su stoga često predmet poticaja. Nadležne institucije na svim nivoima, od općinskih, kantonalnih, entitetskih do državnih, kao i međunarodne organizacije, često objavljuju poticaje za ugradnju sistema koji koriste obnovljive izvore energije. Raspitajte se kod nadležnih institucija o mogućnostima poticaja.

Koji je najbolji način korištenja Weishaupt solarnog sistema?

Postoje dva različita načina korištenja Weishaupt solarnog sistema.

  1. Kao podrška zagrijavanju vode: Za dobar solarni prinos optimalno je da površina kolektora bude okrenuta točno prema jugu, uz nagib krova od 45 stupnjeva. Međutim, samo u rijetkim slučajevima mogu biti ispunjena oba uvjeta istovremeno. Odstupanja se kompenziraju povećanjem površine kolektora.
  2. Kao podrška grijanju prostora: Za solarni sistem s dodatnom podrškom grijanju neophodno je zasebno projektirati veličinu kolektora i potrebnog solarnog spremnika. Zbog povećanog zahtjeva za toplinom usljed dodatne podrške grijanju treba dimenzionirati veće kolektorsko polje i solarni spremnik. Iz toga proizlazi stopa solarnog pokrića za grijanje i toplu vodu do 30 %, što znači da se troškovi grijanja mogu smanjiti do 30 %.
Kada je vrijeme za modernizaciju mog sistema grijanja i postoji li zakonska obveza za modernizaciju?

Navodimo primjer iz Njemačke. Pravilnik o uštedi energije (EnEV) predviđa da je Kotao za grijanje , izuzev kotlova s niskom temperaturom i kondenzacijskih kotlova, u pravilu potrebno zamijeniti nakon 30 godina rada. Prema tome, ove bi godine trebalo zamijeniti sisteme grijanja ugrađene prije 1989. godine, a to bi (prema procjeni) na području cijele Njemačke iznosilo više od 1 milion starih grijanja na ulje i gas. Iz ovoga mogu biti izuzeti vlasnici kuća koji stanuju u stambenoj zgradi s manje od tri stana od februara 2002.

Koje je grijanje najbolje za mene?

Odluka za najprikladnije grijanje uopće nije laka. Pri tome se ne radi samo o individualnim potrebama ili osobnim sklonostima, npr. odlučiti se između fosilnih i obnovljivih energenata. Štoviše, sistem mora odgovarati okolnostima kuće i njenim potrebama za toplinom. Osim toga, sistem grijanja treba biti ekonomičan te mora biti dimenzioniran tako da nije premalen ni prevelik. U svim ovim temama pomoći će Vam Vaša specijalizirana kompanija za grijanje u Vašoj blizini.

Postoji li financijski poticaj za ugradnju novog sistema grijanja?

Weishaupt dizalice topline i solarni sistemi su vrlo učinkoviti pa su stoga često predmet poticaja. Nadležne institucije na svim nivoima, od općinskih, kantonalnih, entitetskih do državnih, kao i međunarodne organizacije, često objavljuju poticaje za ugradnju sistema koji koriste obnovljive izvore energije. Raspitajte se kod nadležnih institucija o mogućnostima poticaja.
 

Koliko često treba servisirati sistem grijanja?

Svaki vlasnik ima obavezu provođenja redovitog i stručnog pregleda, rukovanja i održavanja sistema grijanja. Međutim, rukovanje, održavanje i pregled ne može izvoditi sam vlasnik, već je to u opsegu zadataka specijalizirane kompanije za grijanje. Ovu okolnost vlasnici mogu dodatno uvrstiti u ugovor o održavanju. On u pravilu uključuje godišnju kontrolu sistema grijanja, kao i sve potrebne mjere,npr. čišćenje ili popravak.

Koji programi poticaja postoje za sisteme grijanja u novogradnji?

Weishaupt dizalice topline i solarni sistemi su vrlo učinkoviti pa su stoga često predmet poticaja. Nadležne institucije na svim nivoima, od općinskih, kantonalnih, entitetskih do državnih, kao i međunarodne organizacije, često objavljuju poticaje za ugradnju sistema koji koriste obnovljive izvore energije. Raspitajte se kod nadležnih institucija o mogućnostima poticaja.
 

Jesu li poticajima također obuhvaćene i opće usluge savjetovanja i planiranja?

Ne, opće usluge savjetovanja i planiranja nisu uključene u poticaje.

Postoji li državni poticaj za prelazak na alternativne izvore energije, kao što su, npr. solarni toplinski sistemi ili dizalice topline?

Weishaupt dizalice topline i solarni sistemi su vrlo učinkoviti pa su stoga često predmet poticaja. Nadležne institucije na svim nivoima, od općinskih, kantonalnih, entitetskih do državnih, kao i međunarodne organizacije, često objavljuju poticaje za ugradnju sistema koji koriste obnovljive izvore energije. Raspitajte se kod nadležnih institucija o mogućnostima poticaja.

Up