Please select a page template in page properties.

Različiti izvori energije, jedan zahtjev: Pouzdana kvaliteta.

Suprotno nekim prognozama, gas i ulje će i u nadolazećim desetljećima biti najvažnija Goriva  na tržištu topline. Samo uz primjenu kondenzacijske tehnike potrošnju gasa ili ulja moguće je smanjiti za 30 % u odnosu na stare niskotemperaturne kotlove grijanja. Solarna termija može dodatno preuzeti 60 % zagrijavanja potrošne vode. Dakle, rješenje za budućnost: visokoučinkovita gasna ili uljna kondenzacijska tehnika.

Maksimalna toplina iz vašeg goriva

Izvući maksimum iz Goriva  i pretvoriti u toplinu. To može kondenzacijska tehnika. Ova vrsta grijanja optimalno iskorištava takozvanu gornju ogrjevnu vrijednost Hs Goriva . Stariji sistemi, kao primjerice kotlovi s niskim temperaturama, koriste samo toplinu koja nastaje prilikom izgaranja gasa ili ulja - Donja ogrjevna vrijednost Hi . Nasuprot tome, kondenzacijska tehnika koristi i toplinu koja je sadržana u vodenoj pari dimnih gasova, čija temperatura može dostići i do 200 °C. Umjesto da odmah odlaze kroz dimnjak, dimni gasovi se prethodno hlade i predaju toplotu ogrevnom mediju, a Vodena para  kondenzira. Na taj način se značajno povećava Stepen iskorištenja .

Gas i ulje kao goriva. Dobro rješenje i u budućnosti.

Gasni kondenzacijski sistemi. Učinkoviti i štedljivi.

Weishaupt gasni kondenzacijski sistemi dostupni su u raznim razredima snage. Prikladni su za grijanje jedoobiteljskih kuća, velikih višeobiteljskih kuća, škola, bolnica ili industrijskih zgrada. Svi sistemi su učinkoviti, štedljivi i mogu se kombinirati sa solarnom termijom.

Gasni kondenzacijski sistemi. Učinkoviti i štedljivi.

Weishaupt gasni kondenzacijski sistemi dostupni su u raznim razredima snage. Prikladni su za grijanje jedoobiteljskih kuća, velikih višeobiteljskih kuća, škola, bolnica ili industrijskih zgrada. Svi sistemi su učinkoviti, štedljivi i mogu se kombinirati sa solarnom termijom.

Vaša pitanja.Naši odgovori na temu Sistemi grijanja.

Weishaupt kondenzacijski uređaj sa stepenom učinkovitosti 110 %. Kako je to moguće?

Sistem grijanja s kondenzacijskom tehnikom, zbog svoje specifične konstrukcije površine izmjenjivača topline, u mogućnosti je dimnim gasovima oduzeti ne samo toplinu izgaranja, već također i toplinu isparavanja te ju dovesti u sistem grijanja. Dimni gasovi se još kondenziraju u izmjenjivaču topline i pri tome nastalu toplinu predaju sistemu grijanja. Na taj način računski Stepen učinkovitosti  prekoračuje teoretsku granicu od 100 %.

Up