Please select a page template in page properties.

Leksikon stručnih izraza. Tehnika grijanja
objašnjena na jednostavan način.

Sve o grijanju. Od A do Ž

Na području grijanja postoje određeni stručni pojmovi koje je potrebno objasniti. Ovdje možete pronaći sve što je važno. Poredano abecednim redom.

Zrak za izgaranje

Sadrži 21 posto kisika, koji je potreban kod svakog izgaranja. Dodatno je 78 posto azota vezano u zraku. Za potpuno izgaranje jednog kubnog metra gasa ili jedne litre loživog ulja potrebno je oko 10 kubnih metara zraka za izgaranje.

Up