Please select a page template in page properties.

Leksikon stručnih izraza. Tehnika grijanja
objašnjena na jednostavan način.

Sve o grijanju. Od A do Ž

Na području grijanja postoje određeni stručni pojmovi koje je potrebno objasniti. Ovdje možete pronaći sve što je važno. Poredano abecednim redom.

Temperatura polaznog voda

Temperatura vode za grijanje koja dotječe do grijaćeg tijela. Temperatura polaznog voda  kod sistema grijanja s grijaćim tijelima u pravilu iznosi do 70 °C (kod podnih grijanja do 40 °C). Međutim, temperatura je tako visoka samo ako je vanjska temperatura niska. Kada se vanjska temperatura poveća, Temperatura polaznog voda  se smanjuje.

Temperatura povratnog voda

Temperatura vode za grijanje koja se vraća iz grijaćih tijela ili podnog grijanja. Ovdje se u pravilu vraćaju niže temperature. Kod podnih grijanja temperatura nije viša od 30 °C, a kod grijanja s grijaćim tijelima često nije viša od 50 °C.

Temperatura rosišta

Kada se dimni gasovi ohlade ispod određene temperaturne granice, para u dimnom gasu se pretvara u kondenziranu vodu (Kondenzacijska toplina  i Kondenzirana voda ).

Thermo Condens®

Visokoučinkoviti kondenzacijski sistemi firme Weishaupt (Kondenzacijski sistem ).

Up