Please select a page template in page properties.

Leksikon stručnih izraza. Tehnika grijanja
objašnjena na jednostavan način.

Sve o grijanju. Od A do Ž

Na području grijanja postoje određeni stručni pojmovi koje je potrebno objasniti. Ovdje možete pronaći sve što je važno. Poredano abecednim redom.

Miješajući ventil

Preko ventila se dovodi topla i hladna voda te se regulira na temperaturu miješanja.

Motor plamenika

Opskrbljuje se električnom energijom i pokreće kolo ventilatora potrebno za dovod zraka do plamenika. Kod
plamenika na ulje Motor plamenika  dodatno pokreće pumpu ulja. Weishaupt također garantuje i za kvalitetu ovog važnog sastavnog dijela
vlastitim žigom kvalitete - firma već desetljećima sama proizvodi elektromotore najviše kvalitete.

Up