Please select a page template in page properties.

Leksikon stručnih izraza. Tehnika grijanja
objašnjena na jednostavan način.

Sve o grijanju. Od A do Ž

Na području grijanja postoje određeni stručni pojmovi koje je potrebno objasniti. Ovdje možete pronaći sve što je važno. Poredano abecednim redom.

Gasovi izgaranja (dimni gasovi)

Proizvodi koji nastaju kod izgaranja Goriva  i zraka za izgaranje. Najvećim dijelom nastaju ugljikov dikosid (CO2 ) i Vodena para .

Generator topline

Tehnički uređaj koji proizvodi toplinu i prenosi je na vodu za grijanje. Zbog učinkovitih izmjenjivača topline i izvrsnih toplinskih izolacija, on svodi gubitke topline na minimum (Kondenzacijski sistem ).

Goriva

Kao Goriva  se koriste loživo ulje, prirodni gas, tekući gas (UNP), bio gas itd., a to su uglavnom ugljikovodični lanci. Njihov udio energije se iskorištava kod izgaranja sa zrakom.

Gornja ogrjevna vrijednost Hs

To je količina topline koja se oslobađa kod potpunog izgaranja jednog kubičnog metra gasa (standardno stanje) ili kilograma loživog ulja, kada je voda nastala kod izgaranja u tekućem stanju. Izražava se u jedinici kWh/m3 ili kWh/kg, a skraćeno se ogrjevna vrijednost također označava i oznakom Hs.

Grijač potrošne vode

Tehnički uređaj (spremnik) koji toplinu vode za grijanje prenosi na toplu vodu za tuš i kupaonicu (spremnik energije).

Gubitak energije

Energija koja se gubi. Podrazumijeva razliku između dovedene i odvedene (iskorištene) energije. Moderni Weishaupt sistemi grijanja zbog učinkovitih izmjenjivača topline i izvrsne toplinske izolacije smanjuju gubitke energije na minimum.

Up