Please select a page template in page properties.

Gasni kondenzacioni uređaj WTC-GW 25-B izvedba K-35P

Nakon uspješnog uvođenja na tržište nove generacije svojih gasnih kondenzacionih uređaja Thermo Condens WTC u 2017. godini, firma Weishaupt sada dopunjuje program novim uređajem.

Novi gasni kondenzacioni uređaj WTC-GW 25-B u izvedbi K-35P ima modulirajuću snagu plamenika od 3 do 24 kW, odnosno do 29 kW kod zagrijavanja vode, pločasti izmjenjivač topline od plemenitog čelika, kao i Power spremnik pitke vode od plemenitog čelika zapremine 35 litara.

Jednostavnost i jasnoća kod montaže, puštanja u rad, rukovanja i održavanja, kao i maksimalna učinkovitost: to su bili najvažniji uvjeti kod razvijanja novog gasnog kondenzacionog uređaja WTC-GW 25-B K-35P. Ova nova varijanta uređaja s malim spremnikom idealna je za primjenu u skučenim prostorima u etažnim stanovima ili u obiteljskim kućama.

Visoka kvaliteta novog uređaja uočljiva je već na samom kućištu. Zahvaljujući kvalitetnom ovjesu i uređaju za niveliranje, spremnik pitke vode i kondenzacioni uređaj moguće je postaviti i namjestiti u najkraćem vremenu. Stražnja stjenka s kabelom osigurava jednostavno, uredno ožičenje, a poklopac uređaja optimalnu pristupačnost. Elektronika (desno) je odvojena od hidraulike i mehanike (lijevo) te zaštićena od prskanja vode.

Visokoučinkoviti izmjenjivač topline izrađen je od aluminijsko-silicijskog pješčanog lijeva visoke kvalitete. Karakteriziraju ga visoka toplinska provodljivost, učinkovitost, robusnost i dugovječnost. Veliki otvori za čišćenje omogućuju jednostavno održavanje uređaja.

Multifunkcijski senzor VPT2, koji se ugrađuje u serijsku izvedbu kondenzacionog uređaja, stalno mjeri i nadzire volumni protok u litrama/sat. U kombinaciji s dva osjetnika temperature u polaznom i povratnom vodu moguće je registrirati trenutnu toplinsku snagu i količinu topline. Dodatno se digitalno bilježi pritisak u grijanju, a u slučaju nedostizanja granične vrijednosti pojavljuje se dojava upozorenja.

Samokalibrirajući Weishaupt SCOT sistem (Safety Combustion Technology) također i kod različitog sastava goriva gasa uvijek osigurava optimalnu kvalitetu izgaranja. Modulacijski raspon kod novog uređaja seže do 3,2 kW (kod 50/30 °C).

Putem asistenta za puštanje u rad ograničavaju se moguće konfiguracije uređaja preko priključenih komponenti. Još je jedino potrebno odabrati hidrauličku shemu koja odgovara odabranoj opremi. Nakon toga se svi parametri  i uklopni izlazi automatski namještaju. To olakšava puštanje u rad, štedi vrijeme, povećava sigurnost funkcioniranja i sprječava greške kod namještanja.

Modularni Weishaupt sistem upravljanja energijom (WEM) može se univerzalno primjenjivati i proširivati – čak i kod složenih sistema postrojenja. Tako je u regulacijsku tehniku moguće dodatno uključiti do 24 kruga grijanja, solarno postrojenje sa spremnikom, kao i kaskadnu regulaciju.

Zahvaljujući serijskom LAN sučelju i Weishaupt portalu za upravljanje energijom, novim gasnim kondenzacionim uređajem je preko interneta moguće jednostavno i sigurno upravljati i nadzirati putem računara, pametnog telefona ili tableta. Putem intuitivne aplikacije modernog, ravnog dizajna krajnji kupac uvijek ima pristup najvažnijim podacima o postrojenju te može npr. mijenjati programe grijanja ili temperature.

WEM portal pruža sljedeće mogućnosti instalaterima i serviserima grijanja:

 • potpuni pristup razini korisnika i razini servisera sa svim parametrima kao u uređaju sistema
 • daljinsko upravljanje i nadziranje svih aktiviranih uređaja
 • e-mail obavijest u slučaju predstojećeg održavanja, upozorenje ili dojava kvara
 • bilanciranje energije, odnosno prikaz potrošnje
 • bilježenje odabranih parametara postrojenja

Zahvaljujući usklađenim i kvalitetno izoliranim instalacijskim setovima, povezivanje kondenzacionog uređaja i spremnika pitke vode izvodi se jednostavno i brzo. Serijski isporučena dizajnerska maska dodatno poboljšava vizualni dojam. Sve komponente sistema su lako pristupačne i dolaze od istog dobavljača.

Toplinski izolirani Power spremnik pitke vode izrađen od plemenitog čelika, zapremine 35 litara, (spremnik u nizu 2 x 17,5 litara) ima priključke za toplu vodu, hladnu vodu i cirkulaciju (opcija). U kondenzacioni uređaj je ugrađen sistem pločastih izmjenjivača topline od plemenitog čelika s toplinskom izolacijom, kao i pumpa za punjenje spremnika pitkom vodom s regulacijom broja okretaja (razred energetske učinkovitosti A).

Paralelna upotreba volumena slojevitog spremnika i pločastog izmjenjivača topline osigurava veliku zahvatnu količinu, točno regulirane temperature vode na izlazu, kao i vrlo dobru higijenu pitke vode. Upotreba uređaja moguća je i tijekom zagrijavanja vode.

Pregled svih prednosti:

Profesionalno kućište uređaja

 • Visokokvalitetni ovjes uređaja s nivelacijskim sistemom i stražnjom stjenkom s kabelom
 • Poklopac uređaja kao trokut (optimalna pristupačnost)
 • Elektronika odvojena od sustava izmjenjivača topline          

Elektronička regulacija izgaranja (SCOT ssistem) u serijskoj izvedbi

 • veći raspon modulacije
 • kratko vrijeme puštanja u rad
 • ravnomjerna kvaliteta izgaranja također i kod promjenjive kvalitete gasa
 • iznimno tih rad s dodatnim prigušivačima buke na usisu

Bogata serijska oprema

 • visokoučinkoviti sustav izmjenjivača topline od aluminijsko-silicijskog pješčanog lijeva
 • kompletna senzorika

Weishaupt sistem upravljanja energijom WEM

 • uređaj sa zaslonom u boji
 • LAN sučelje za internetsku vezu
 • profesionalni kabelski priključak s utikačima u boji
 • sistem asistenata za puštanje u rad
 • LED indikacijska traka kao kontrola sistema

Topla voda preko spremnika pitke vode WAS 35 Power

 • veliki učinak ispuštanja tople vode (profil opterećenja XL)
 • vrlo kompaktna, učinkovita toplinska izolacija (razred energetske učinkovitosti A)
 • vrlo dobra higijena vode
Up