Please select a page template in page properties.

Gasni plamenici u izvedbi LowNOx 4LN s recirkulacijom dimnih gasova (do 23.000 kW)

Aktualne serije Weishaupt monarch® gasnih plamenika WM, kao i industrijskih plamenika WKmono i WK u verziji LowNOx 4LN mogu ispuniti najstrože ekološke zahtjeve u cijelom svijetu.

Verzija plamenika 4LN sadrži sistem recirkulacije dimnih gasova, čije su komponente regulacije integrirane u plameniku. Posebno usklađena miješališta i digitalni programski sklop osiguravaju očuvanje dokazanih vrlina, kao što su pouzdano paljenje, visoka stabilnost plamena i sigurno ponašanje u radu.

Recirkulacija dimnih gasova (ARF) uzrokuje smanjenje udjela kisika po m3 zraka, povećanje brzine strujanja zraka, kraće zadržavanje gasova izgaranja u vrućoj reaktivnoj zoni, kao i sniženje temperature plamena.

Sve to ima za rezultat smanjenje NOx emisija. Kod recirkulacije dimnih gasova je presudno točno doziranje količine dimnih gasova.
Za to je najbolje opremljen Weishaupt digitalni programski sklop W-FM 200. Sa svega dva dodatna elementa - osjetnik temperature dimnih gasova i zaklopka dimnih gasova - uz pomoć softvera upravlja se strujom mase dimnih gasova, te se u svakom radnom stanju dovodi točno potrebna količina.

Za količinu recirkulacije također je presudna i temperatura dimnih gasova. Ona utječe na gustoću dimnih gasova, a time i na transportiranu struju mase. Temperatura dimnih gasova kontinuirano se mjeri radi stabilnog ponašanja plamenika u radu i ravnomjerno niskih NOx vrijednosti. Rezultat kao korekcija automatski utječe u otvor zaklopke dimnih gasova. Softver digitalnog programskog sklopa W-FM 200, osim upravljanja ARF-zaklopkom, daje na raspolaganje i parametre koji dopuštaju dodatne prilagodbe.

Up