Please select a page template in page properties.

LowNOx gasni plamenik PLN (do 2.500 kW)

Svuda gdje se zahtijevaju najniže vrijednosti emisije na raspolaganju je nova generacija PLN plamenika. PLN je kratica za Premix-LowNOx – sistem koji kombinira predmiješanje i površinsko izgaranje.

Bitna prednost ovog sistema izgaranja je u tome što su, pored uobičajenih kotlova, također moguća i ložišta znatno manjih dimenzija.

Kod površinskog izgaranja presudna je homogena mješavina gasa i zraka. Stoga se ovdje koristi potpuno novo razvijeno miješalište. Značajno svojstvo je odvojeno vođenje gasa i zraka, a oba medija se ujedinjuju tek u cijevi za izgaranje.

Mješavina gasa i zraka pod tlakom prodire kroz metalnu tkaninu sa sitnim okancima i izgara na njezinoj površini. Tako nastali plameni tepih s temperaturama plamena ispod 1200 °C zaustavlja termičko stvaranje azotnih oksida. NOx vrijednosti ispod 30 mg/kWh sada su stvarne također i u području snage do 2.500 kW.

PLN plamenici su također i u pogledu raspona regulacije na istom stepenu kao gasni plamenici s ventilatorom. Uz elektronički sistem povezivanja gasa i zraka kod Weishaupt digitalnog programskog sklopa W-FM 50, W-FM 100 i W-FM 200 mogući su rasponi regulacije do 1: 7.

Up