bosnien bs Metanavigation

Osnovni podaci

Weishaupt d.o.o.

Fra Anđela Zvizdovića 1
71 000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Telefon: + 387 33 296 383
Telefaks: + 387 33 296 387
E-Mail: info@weishaupt.ba
Internet: www.weishaupt.ba

Direktor: Adnan Bajrović, dipl. ing. maš.

       Matična firma

       Weishaupt d.o.o.

       Teharje 1
       3000 Celje
       Slovenija

       Telefon: (03) 425 72 57
       Telefaks: (03) 425 72 80
       E-Mail: info@weishaupt.si
       Internet: www.weishaupt.si

       Direktor: Igor Herman, univ. dipl. ing.

      

       Glavna uprava

       Max Weishaupt GmbH

       Max-Weishaupt-Straße 14
       88477 Schwendi
       Njemačka

       Telefon: +49 7353 83-0
       Telefax: +49 7353 83-358
       E-Mail: info@weishaupt.de
       Internet: www.weishaupt.de

      

Tražite Weishaupt partnere u Vašoj blizini?

Ovdje možete naći Vašeg Weishaupt partnera
Potražite

Želite osobni savjet od Weishaupt stručnjaka?