bosnien bs Metanavigation Izjava o zaštiti privatnosti

Izjava o zaštiti privatnosti

Zaštita privatnosti u firmi Weishaupt d.o.o. Sarajevo

Raduje nas što ste posjetili našu internet stranicu i zahvaljujemo na interesovanju za našu kompaniju i naše proizvode. Veoma nam je važna zaštita Vaše privatnosti prilikom korištenja naših web lokacija. Prema tome, molimo Vas da pročitate dole navedene informacije.

1 Koje podatke obrađujemo, koliko dugo i u koju svrhu

1.1 Informativna upotreba websajta

Obim obrade.
Pri samo informativnoj upotrebi našeg sajta,odnosno ako nam drugačije ne pošaljete, ili samo preuzimate i čitate sadržaj, prikupljamo samo lične podatke koje Vaš internet pregledač šalje našem serveru. Kada posetite našu veb stranicu, to su sljedeći podaci: IP adresa, datum i vrijeme zahtjeva, razlika u vremenskoj zoni u odnosu na griničko vreme, sadržaj zahtjeva (konkretna stranica), status pristupa/HTTP statusni kod, količina prenesenih podataka, web stranica iz koje dolazi zahtjev,  pretaživač, operativni sistem i njegov interfejs, jezik i verzija softvera pretraživača.

Svrha i pravni osnov.
Svrha obrade je da se tehnički omogući stabilnost i sigurnost pri preuzimanju web stranice. Pravni osnov obrade je zaštita naših legitimnih interesa.  U gore pomenutu svrhu, naš legitimni interes je u obradi podataka.

Trajanje skladištenja podataka.
Podaci će biti izbrisani čim više ne budu potrebni za svrhu sakupljanja. U slučaju sakupljanja podataka za omogućavanje pristupa web stranici, to je u momentu kada se završi trenutna sesija. IP-adrese čuvamo sedam dana radi sprječavanja eventualne zloupotrebe.

1.2 Preuzimanje materijala (priručnici, informativne brošure, itd)

Kada od nas preuzimate priručnike, informativnu brošuru ili druge sadržaje važeće su napomene pod brojem 1.1.

1.3 Kontakt / Naručivanje infomaterijala

Obim obrade.
Na našoj web stranici nudimo Vam obrasce koje možete popuniti elektronskim putem, naručiti informativni materijal ili zatražiti besplatne konsultacije. U ovom slučaju  podaci uneseni u ulaznu masku će biti poslati nama i obrađeni. Ovdje se radi o sljedećim podacima: kompanija, ime i prezime kontakt osobe, ulica, kućni broj, poštanski broj, grad, e-mail adresa, pozivni broj, telefon, informacije o kojoj tehnologiji grijanja se interesujete, kao i polje u koje možete unijeti svoje komentare. U zahtjevu za konsultacijom, umjesto oblasti interesovanja, upisuje se serijski broj Vašeg Weishaupt sistema i relevantni podaci. Potrebna su sljedeća polja: ime/prezima, ulica/mjesto/grad, e-mail adresa. Ako se poruka šalje putem kontakt formulara, dalji podaci će biti obrađeni u skladu sa članom 1.1 Naravno, sa nama možete uvijek komunicirati putem e-mail adrese. U ovom slučaju će se obrađivati lični podaci koji se prenose putem e-maila. Samo odgovorni saradnici unutar Weishaupt Grupe i njihovi zastupnici (ugovorni distributeri) imaju pristup Vašim podacima.

Svrha i pravni osnov.
Podaci će se obraditi isključivo da bi nam omogućili da obradimo Vaš zahtjev u okviru Weishaupt-Grupe i od strane njenih zastupnika (ugovornih distributera). Pravni osnov za obradu podataka je Vaša saglasnost. Podaci koji nam se prenose obrađuju se na osnovu našeg legitimnog interesa. U upravo navedenu svrhu, također se ubraja i naš legitimni interes za obradu podataka.

Trajanje skladištenja.
Podaci pomenuti u ovom članu biće izbrisani kada se ispuni svrha njihovog prikupljanja. Ovo je slučaj kada je završena odgovarajuća operacija. Operacija je završena kada je Vama npr. poslat odgovor na Vaš zahtjev.

1.4 Kolačići

Obim obrade.
Naša web stranica koristi kolačiće. To su tekstualne datoteke koje se čuvaju preko internet pretraživača na Vašem računaru. Kolačić sadrži tekstualni niz koji omogućava jedinstveno prepoznavanje pretraživača kada ponovo posjetite naš sajt. Koristimo kolačiće kako bi naš sajt učinili lakšim za korištenje. Neki elementi našeg sajta zahtjevaju da se Vaš pretraživač identifikuje čak i nakon pauze u pregledanju. Zato se u kolačićima čuvaju sljedeći podaci: jezička podešavanja, informacije o prijavljivanju na sistem. Na našoj web stranici također koristimo kolačiće koji nam omogućavaju da analiziramo Vašu upotrebu naše stranice. Na ovaj način se mogu prenijeti sljedeći podaci: upisani pojmovi za pretraživanje, učestalost prikaza stranica, korištenje funkcija web stranice. Kada pristupate našoj web stranici, korisnik je upoznat sa upotrebom kolačića za potrebe analize i dobija se njegova saglasnost za obradu ličnih podataka korištenih u ovom kontekstu. U ovom kontekstu postoji i referenca za ovu politiku privatnosti.

Svrha i pravni osnov.
Sa jedne strane, koristimo kolačiće da pojednostavimo upotrebu naših web lokacija. Korištenje drugih kolačića je u svrhu analize, a naročito radi poboljšanja kvaliteta naše web lokacije i identifikacije zanimljivih tema. Postavljanje kolačića s jedne strane na osnovu Vašeg pristanka, s druge strane - za tehnički neophodne kolačiće - zasnovane na našem legitimnom interesu. U ovdje opisanoj svrsi leži naš legitimni interes.

Trajanje skladištenja.
Kolačići se čuvaju na vašem računaru. Trajanje skladištenja se može naći u pregledu podešavanja za kolačiće Vašeg pretraživača. Promjenom postavki u Vašem pretraživaču, možete spriječiti ili ograničiti prenos kolačića. Već sačuvani kolačići mogu biti izbrisani u bilo kom trenutku. Ovo također može biti automatizovano, npr. kada zatvorite preglednik. Ako su kolačići onemogućeni za našu web lokaciju, možda neće biti moguće koristiti sve funkcije web stranice u potpunosti.
 
2 Zaštita prava davaoca podataka

Vaša prava kao davaoca podataka je sa naše strane garantovano. U nastavku, ukratko objašnjavamo koja su to prava:

2.1 Korištenje podataka u promotivne svrhe

U bilo kojem momentu možete zabraniti dalje korištenje vaših podataka u promotivne svrhe.

2.2 Opoziv pristanka

U svakom momentu možete opozvati svoj pristanak za dalju obradu ličnih podataka.

2.3 Dodatna prava

Kada obrađujemo lične podatke o Vama, pod odgovarajućim pravnim uslovima imate pravo, za podatke koji se odnose na Vas, na

• Informacije, ispravke ili brisanje, kao i 
• Ograničenje obrade, protivljenje procesuiranju i prenosivost podataka.

Osim toga, imate pravo nadzornoj službi za zaštitu podataka podnijeti žalbu u vezi s obradom Vaših osobnih podataka s naše strane, na primjer nadzornoj službi koja je za nas nadležna.

3 Sigurnost

U slučajevima kada nam šaljete lične podatke nudimo vam mogućnost šifrovanog prenosa informacija. Ova enkripcija štiti povjerljivost razmjene podataka između Vas i našeg web servera i pomaže u sprječavanju zloupotrebe podataka, npr. da se spriječi prisluškivanje. Kao tehnologiju enkripcije koristimo TLS (Transport Layer Security). To je poznata i široko korišćena tehnika.

4 Kontakt

Odgovorni u smislu Uredbe o zaštiti podataka je:

Weishaupt d.o.o. Sarajevo
ul. Fra Anđela Zvizdovića 1
71 000 Sarajevo
E-Mail: info@weishaupt.ba
Telefon: +387 33 296 383
Internet: www.weishaupt.ba

Ukoliko imate posebnih pitanja na temu zaštite podataka molimo da se obratite našem odgovornom za zaštitu podataka:

E-Mail: datenschutzbeauftragter@weishaupt.de
Vaše zahtjeve ćemo obraditi i obavjestiti Vas o preduzetim akcijama.

Tražite Weishaupt partnere u Vašoj blizini?

Ovdje možete naći Vašeg Weishaupt partnera
Potražite

Želite osobni savjet od Weishaupt stručnjaka?